Praktijkopleiding auto

Rijopleiding B

We rijden bij voorkeur in blokken van anderhalf uur. In overleg is het natuurlijk ook mogelijk hier andere afspraken over te maken. Meer dan één keer per week lessen kan natuurlijk ook. De ervaring leert dat het volgen van rijlessen in een kortere tijd eerder leidt tot het behalen van je rijbewijs.

Het aantal lessen dat je nodig hebt is afhankelijk van je vorderingen. Ben je handig met de koppeling en andere vaardigheden dan scheelt dit aanzienlijk in het aantal lessen. Is dit niet het geval, dan doe je er vaak iets langer over. Gemiddeld heb je 35 tot 45 uur nodig. Afhankelijk van de vorderingen kan dit meer of minder zijn. 

Wil je je rijbewijs snel, dan kan dat ook. In overleg maken we een planning om dit te realiseren.

Praktijk Examen

Om praktijkexamen voor de personenauto (categorie B) te mogen doen moet je eerst het theorie-examen hebben behaald. Voor deelname aan het theorie-examen moet je minimaal 16 jaar zijn. Om te beginnen met de rijlessen minimaal 16,5 jaar. 
Je kunt dan ook een tussentijdse toets afleggen. 

Het examen:

Wanneer in overleg met je instructeur wordt geconstateerd dat je voldoende bent voorbereid op het praktijkexamen gaat er het volgende gebeuren:

 • Je vult het aanvraagformulier, het zelfreflectieformulier en een medische verklaring in.
 • Als er geen medische belemmeringen zijn, wordt er een examendatum geprikt. Dit gebeurt in overleg, zodat we rekening kunnen houden met jouw afspraken, studieverplichtingen, vakantie's etc.
 • Wanneer je denkt dat er wel medische belemmeringen zijn, neem dan direct nadat je gestart bent met de rijopleiding contact met ons op. Dit bespaart achteraf teleurstellingen en lange wachttijden.
 • Zodra de dag van het examen is aangebroken haalt de instructeur je thuis op.
 • Je neemt de volgende bescheiden mee; een geldig legitimatiebewijs, een geldig theoriecertificaat, het zelfreflectieformulier en het uitslagformulier van de TTT. (Als je deze hebt afgelegd).
 • In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van +/- 25 meter.
 • Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan het voertuig. 
 • Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op diverse examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten, gevaarherkenning en de bijzondere verrichtingen.
 • Het examen duurt ongeveer 45 minuten, waarna de examinator je de uitslag zal meedelen.

Geslaagd:

 • Ben je geslaagd, dan stuurt het CBR de uitslag naar de gemeente van jouw woonplaats.
 • Bij het gemeentehuis in je woonplaats kunt je, tegen overlegging van een pasfoto, legitimatie en het vereiste bedrag, je rijbewijs aanvragen.
 • Deelnemers aan de proef 2toDrive (begeleid rijden) moeten bovendien in het bezit zijn van de begeleiderspas voordat ze het rijbewijs kunnen aanvragen. Om bij de gemeente voor het rijbewijs in aanmerking te komen, moet je op het moment van aanvraag in Nederland wonen en in het jaar daarvóór minstens 185 dagen in Nederland hebben gewoond.
 • Binnen 5 werkdagen kun je het rijbewijs bij de gemeente van je woonplaats ophalen.

Gezakt:

 • Wanneer je bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kunt je zelf uitprinten op mijn.cbr.nl . Het is verstandig deze punten te bespreken met je instructeur in verband met vervolglessen.

TussenTijdse Toets

In aanloop naar het praktijkexamen bestaat de mogelijkheid om de opgedane vaardigheden tussentijds te toetsen in een zgn. TussenTijdseToets (TTT).

Je rijdt samen met een examinator van het CBR en de instructeur een examenroute, waarin alle examenonderdelen getoetst worden. De examinator beoordeelt de opgedane vaardigheden en kennis en geeft aan welke onderdelen nog aandacht behoeven. Tijdens de tussentijdse toets worden ook enkele bijzondere verrichtingen getoetst. Wanneer deze met goed gevolg worden afgelegd, geeft dit vrijstelling op dit onderdeel tijdens het eerstvolgende praktijkexamen.

Daarnaast is de tussentijdse toets uitermate geschikt om te ervaren hoe het praktijkexamen eruit zal zien. Dit kan vooraf al veel spanning wegnemen.